Skal din bolig udvides med en tilbygning? Dette skal du vide

Det kan være frustrerende at bo i en bolig med pladsmangel. Heldigvis findes der flere løsninger på denne problematik såsom at flytte i noget større eller bygge til. Hvis du ikke ønsker at flytte i noget større, kan du gøre som så mange andre og bygge til din bolig. Denne guide indeholder nogle af de væsentligste ting, du skal vide, hvis du går med tanker om at bygge til.

Design tilbygningens udseende

Første skridt mod at bygge til, er naturligvis, at du skal designe tilbygningens udseende. Hvor skal tilbygningen placeres, hvor stor skal rummet være med videre. Du skal også gøre dig nogle overvejelser omkring, hvorvidt taget på tilbygningen skal være lig taget på din bolig, eller om du ønsker at lægge en anden form for tag eksempelvis tagpaptag. Tagpaptag er en særdeles populær løsning – særligt til tilbygninger, netop grundet det minimalistiske design. Læs mere om tagpaptag her.

Der er mange ting, du skal tage højde for, når du designer din tilbygning. Synes du, at det er svært at planlægge tilbygningen på egen hånd, kan entreprise være en god løsning.

Søg om byggetilladelse

Der er stor chance for, at du skal søge om byggetilladelse, førend du kan gå i gang med at bygge din tilbygning. Du søger om byggetilladelse hos den kommune, du er bosat i. Først når der foreligger et svar på byggetilladelsen, kan du fortsætte planlægningsprocessen.

Hvor stor en del af projektet, vil du udføre selv?

Du kan, hvis du vil, tage del i bygningen af tilbygningen, hvis du ønsker det. Det kræver dog, at du har den fornødne viden til at udføre den eller de opgaver, du ønsker at udføre på egen hånd, således at du ikke risikerer forsinkelser, byggefejl og lignende. Ved at udføre en del af projektet selv, sparer du naturligvis penge på køb af arbejdskraft udefra.